Σφάλμα
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση των δεδομένων ροής

Ανακοινώθηκε συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

www.fireservice.gr

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες