ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Α' ΤΑΞΗ

21 ΜΑΘΗΤΕΣ

Β΄ ΤΑΞΗ

23 ΜΑΘΗΤΕΣ

 Γ΄ ΤΑΞΗ  

25 ΜΑΘΗΤΕΣ

 

Πρόσθετες πληροφορίες