Σφάλμα
  • Σφάλμα κατά τη φόρτωση των δεδομένων ροής

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2018 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου.

Αριθμ. 134932/Δ2 

 

Δείτε το ΦΕΚ για ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ 2018

Πρόσθετες πληροφορίες