Στο Γυμνάσιο - Λύκειο Γερακίου πραγματοποιούνται εκτυπώσεις με

3d εκτυπωτή.

 

Πρόσθετες πληροφορίες